Kaplica w Podlesiu

Kaplica w Podlesiu

Kaplica w Podlesiu

Historia

 

Historia Parafii w „pigułce”

Pierwsza wzmianka o tej dzisiejszej dzielnicy Bukowna pochodzi z 1645 r.

Wieś ta, wchodząca w skład ówczesnego klucza sławkowskiego, należała do dóbr biskupów krakowskich (stąd i nazwa). Dawniej Borem nazywano pobliski Pszeń (Przeń),

stąd niektóre dane mogą być mylne i odnosić się do tej drugiej miejscowości.

 

W latach 1980-86 dzięki staraniom parafian i wytrwałości proboszcza z Bukowna ks. prałata Bolesława Zelka powstał tutejszy kościół (projekt autorstwa małżeństwa architektów Alicji Duzel-Bilińskiej i pochodzącego z Olkusza Grzegorza Bilińskiego, Patronką poświęconej 12 czerwca 1986 r. świątyni  przez biskupa kieleckiego Stanisława Szymeckiego, została Matka Boża Wspomożenia Wiernych.

     Parafia pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Bukownie-Borze Biskupim została ustanowiona 6 sierpnia 1997 r. przez biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego SDB.

Pierwszym proboszczem został ks. Anatol Bujak. Terytorialnie wydzielona została z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bukownie. Do momentu utworzenia parafii świątynia stanowiła kościół filialny tejże parafii. 

 

      Na początku maja 1863 roku w pobliżu kordonu na Ćwięku granicę zaborów przekroczył oddział powstańców styczniowych pod komendą pułkownika Józefa Miniewskiego,

 w którego skład wchodziła także Legia Cudzoziemska dowodzona przez Włocha, pułkownika Francesco Nullo.
4 maja w okolicach leżącego nieopodal Podlesia powstańcy stoczyli zwycięską potyczkę z Rosjanami, w której odznaczył się szarżujący na bagnety oddział żuawów majora Lecieckiego.

Zwycięską potyczkę upamiętnia stojąca w Podlesiu kapliczka, obok której znajduje się głaz z tablicą pamiątkową. Ta kapliczka, stała się przez wiele lat, kaplicą filialną parafii św. Andrzeja Boboli.
Uroczystości parafialno – miejskie, upamiętniające Powstańców Styczniowych, odbywają się zwykle w drugą niedzielę maja.

 

 

 

 

Na terenie parafii w latach 1991-1996 wybudowano kaplicę pw. NMP Częstochowskiej w Podlesiu, którą pobłogosławił 27 sierpnia 1996 r. biskup sosnowiecki Adam Śmigielski SDB.  (więcej będzie w późniejszym czasie) :)

 

Do parafii należą miejscowości: Bór Biskupi, Przeń oraz Podlesie – z kaplicą filialną.

 

 

                                                                                                                                                                         Proboszcz ks. Stanisław Ciołek

 

Poprzedni proboszczowie:

ks. Anatol Bujak

ks. Janusz Pieśniewski

ks. Krzysztof Bujak

 

Ciekawe miejsca:  "Diabla Góra"

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych w Bukownie-Borze Biskupim, siedziba: Bukowno, Wiejska 142.